Begrippenlijst

Hier kun je een intro plaatsen. (thema opties/Pagina instellingen)

Werkplekonderzoek

In het kader van de reïntegratietoets Metaal en Techniek houdt een werkplekonderzoek in dat de arbeidsdeskundige in het bedrijf komt kijken en beoordeelt onder welke omstandigheden wordt gewerkt. Tevens voert de arbeidsdeskundige gesprekken met de werknemer zelf, zijn leidinggevende en/of iemand anders die meer kan vertellen over het werk van de werknemer.

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

De WIA is de opvolger van de WAO en regelt de uitkering waarop werknemers na een periode van twee jaar ziekte recht hebben als zij arbeidsongeschikt raken. Zie voor meer informatie ook de rubriek “Interessante Links”.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag