Reïntegratie

NB: Vanaf 1 januari 2023 is er weer de mogelijkheid om via de Vakraad een reïntegratietoets te laten uitvoeren. Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden zal de Vakraad zelf een door haar gecontracteerde Arbodienst aanwijzen om de toets uit te laten voeren. Indien de werkgever is aangesloten bij een Arbodienst waar de Vakraad géén contract mee heeft, kan die Arbodienst niet op kosten van de Vakraad een toets uitvoeren. De werkgever dient deze zelf te betalen indien de werkgever toch wenst dat de door hem aangesloten Arbodienst de toets uitvoert.

Toetsaanvragen die betrekking hebben op reeds vóór 1 januari 2023 uitgevoerde toetsen worden niet in behandeling genomen en zullen niet door de Vakraad achteraf worden bekostigd.

Ook zal vanaf 1 januari 2023 weer de mogelijkheid worden opengesteld om een subsidiebijdrage voor reïntegratie 2e spoor aan te kunnen vragen.

Deze mogelijkheid geldt alleen voor reïntegratie 2e spoor traject waarvan de werkgever eerst ná 1 januari 2023 opdracht heeft gegeven.

Reïntegratie 2e spoor trajecten die al vóór 1 januari 2023 zijn begonnen of waartoe opdracht is gegeven komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

 

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag