Sociaal Fonds

Binnen de Metaal en Techniek is een sociaal fonds ingesteld: het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek. Dit fonds geeft onder meer voorlichting aan de bedrijfstak en doet onderzoek ten behoeve van beleidsontwikkeling.

De premie voor het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek bedraagt voor de periode 1 april 2022 tot en met
30 september 2024 0,20% van de loonsom.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag