Regelingen

PRIVATE AANVULLING WW

Met ingang van 1 juli 2019 is de Private Aanvulling WW voor de Metaal en Techniek van toepassing.

Voor meer informatie over deze regeling  kunt u terecht op www.wwmetaalentechniek.nl

 

Generatiepact
In de Metaal en Techniek is met ingang van 1 januari 2018 een Generatiepact-regeling van kracht.

Voor meer informatie over het Generatiepact kunt u terecht op www.generatiepactmetaalentechniek.nl.

 

Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek

Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rvumetaalentechniek.nl/

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag