Over Vakraad Metaal & Techniek

De stichting is in 1947 opgericht als Vakraad voor de Metaalnijverheid. Toen heette de bedrijfstak de ‘Kleine Metaalnijverheid’, later gewijzigd in ‘Metaalnijverheid’.
Sinds 2003 heeft de bedrijfstak zijn huidige naam Metaal en Techniek. Die geeft kort maar krachtig weer waar we voor staan: een dynamische bedrijfstak waarin het product en de innovatie via techniek centraal staan.

In de Stichting Vakraad Metaal en Techniek werken vakbonden en werkgeversverenigingen samen. Zij sluiten onder andere CAO’s af voor de Metaal en Techniek. De Vakraad houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Voorbeelden hiervan zijn de pensioenregeling, de scholingsfonden en het Generatiepact.

De CAO partijen die de CAO’s behorend tot de Metaal en Techniek afsluiten, werken samen in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek. De Metaal en Techniek wordt gevormd door vijf bedrijfstakken:

  • het carrosseriebedrijf
  • de goud- en zilvernijverheid
  • het isolatiebedrijf
  • het metaalbewerkingsbedrijf
  • het technisch installatiebedrijf.

Samen vertegenwoordigen zij bijna 30.000 werkgevers en 300.000 werknemers.

Binnen de Vakraad worden arbeidsvoorwaarden CAO’s afgesloten en regelingen getroffen met betrekking tot pensioenen, opleiding en ontwikkeling. Ook wordt beleid ontwikkeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Voorbeelden hiervan zijn de pensioenregeling, de scholingsfondsen en het Generatiepact.

 

Begin 2023 hield de Vakraad samen met de O&O-fondsen voor de Metaal en Techniek, de Arbotafels en SPDI een Duurzame Inzetbaarheidsdag.

Tijdens deze dag gaven de diverse sprekers, onder leiding van dagvoorzitter mevrouw Jacqie van Stigt,  vanuit hun achtergrond een toelichting op het thema DI, waar de diverse organisaties mee bezig zijn, de do’s en don’ts bij dit thema enz. Het was een zeer interactieve, boeiende en interessante dag.

Een filmische sfeer-impressie van deze dag treft u hieronder aan!

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag