Stichting RVUMT

Er geldt een wachtlijst voor aanvragen voor een RVUMT-uitkering.

Op dit moment is er geen budget om nieuwe RVUMT-uitkeringen toe te kennen. Ingediende aanvragen komen op een wachtlijst en worden op volgorde van binnenkomst behandeld zodra er weer budget beschikbaar is.

Alleen aanvragen die volledig voldoen aan alle voorwaarden worden op de wachtlijst geplaatst. Als uw aanvraag op de wachtlijst is geplaatst ontvangt u hierover bericht van ons.

Aanvragen die niet voldoen of niet volledig zijn, worden zoals gebruikelijk, afgewezen. Indien op een later moment een onvolledig verzoek alsnog volledig wordt gemaakt zal voor de volgorde van de wachtlijst het moment van voldoen aan de volledigheid bepalend zijn.

Ontvangt u al een RVUMT-uitkering van ons? Geen probleem, deze blijft gewoon doorlopen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor informatie verwijzen wij u naar www.rvumetaalentechniek.nl/

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag