Wettelijke verplichting

De Wet Verbetering Poortwachter stelt de werkgever verantwoordelijk voor de controle en begeleiding van al zijn medewerkers gedurende twee ziektejaren. Daaronder vallen ook maatregelen tot reïntegratie en het treffen van voorzieningen die reïntegratie ondersteunen.

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag