Wat is het resultaat van de reïntegratietoets?

De conclusies die de arbeidsdeskundige uit de reïntegratietoets trekt, kunnen zijn:
De werknemer kan naar zijn eigen werk terugkeren. Misschien moet het werk of de werkplek daarvoor wel worden aangepast. De arbeidsdeskundige weet hoe dat moet worden aangepakt. Aanpassingen kosten vaak geld, maar daar staan subsidiemogelijkheden tegenover. Bovendien kan de werknemer na de aanpassingen weer aan de slag, en dat maakt de investering vaak sowieso waardevol.
of
2.        De werknemer kan niet naar zijn eigen werkplek terug, maar kan wel ander werk doen bij zijn eigen werkgever. Ook in dit geval kunnen aanpassingen nodig zijn.

of

3.        De werknemer kan niet meer terugkeren naar zijn eigen werk of naar ander werk bij de werkgever. Er moet gezocht worden naar ander werk bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige kan dan vaak in grote lijnen aangeven wat voor soort werk de werknemer buiten het bedrijf wel zou kunnen doen. Ook kan hij aangeven hoe de werknemer geholpen kan worden bij alles wat er bij komt kijken om zo’n nieuwe baan te vinden.

Reïntegratierapport
De conclusies die de arbeidsdeskundige uit de reïntegratietoets trekt, schrijft hij of zij helder en overzichtelijk in een rapport.
Dit krijgen zowel de werkgever als de werknemer binnen een maand na uitvoering van de reïntegratietoets toegestuurd.

In dat rapport staat ook uitgelegd hoe de arbeidsdeskundige tot de conclusie gekomen is. Verder wordt in het rapport kort aangegeven welke volgende stap of stappen de werkgever en werknemer zouden kunnen zetten om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. Ook bevat het rapport een inschatting van de investering die gemoeid is met de vervolgstappen en een overzicht van de baten van het weer (snel) aan het werk helpen van een werknemer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan welke kosten de werkgever eventueel kan verwachten om het werk of de werkplek van de werknemer aan te passen en welke besparingen en subsidiemogelijkheden daar tegenover staan. Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden: zie Subsidieregelingen.

De reïntegratietoets levert werkgever en werknemer een objectieve beoordeling van de situatie rond de zieke werknemer. Het is voor beiden spannend om deze beoordeling te laten maken. Er staat immers veel op het spel. Maar het feit dat de toets duidelijkheid zal verschaffen, is een belangrijk winstpunt. Die duidelijkheid is namelijk nodig om (tijdig) de juiste maatregelen te kunnen nemen. Welke maatregelen dat zijn, hangt helemaal af van de situatie: het werk, de gezondheidsklachten, het bedrijf en de werknemer.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag