Meer over reïntegratie

De officiële definitie van reïntegratie is: herstel, behoud en bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid en de bevordering van inschakeling in arbeid.

Op deze website wordt met reïntegratie bedoeld: weer gaan werken nadat je voor langere tijd arbeidsongeschikt bent geweest.

Eerste spoor en tweede spoor
Als iemand weer aan het werk gaat bij de eigen werkgever, is dat reïntegratie in het eerste spoor. Hierbij kan het gaan om het weer oppakken van het werk dat eerder is gedaan, of om ander werk bij de eigen werkgever.

Als iemand aan het werk gaat bij een andere werkgever, heet dat reïntegratie in het tweede spoor. Meestal gebeurt dit pas als een werknemer arbeidsongeschikt raakt voor zijn eigen werk en vastgesteld is dat er geen ander werk bij de eigen werkgever geschikt is.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag