Begrippenlijst

Hier kun je een intro plaatsen. (thema opties/Pagina instellingen)

Gerede twijfel

De Reïntegratietoets Metaal en Techniek kan worden aangevraagd als de verzuimbegeleider heeft vastgesteld dat er gerede twijfel (dus twijfel die gebaseerd is op feiten) is over de mogelijkheid dat een zieke werknemer weer in zijn eigen werk aan de slag kan. Voor het vaststellen van gerede twijfel is een beoordeling van de werknemer door een bedrijfsarts noodzakelijk. Geen gerede twijfel is er als duidelijk is dat de werknemer na herstel zijn werk weer gewoon kan doen. Er is ook geen gerede twijfel als vaststaat dat de gezondheidsklachten van de werknemer een terugkeer naar het eigen werk uitsluiten.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag