Verzekeringen

Natuurlijk is het belangrijk dat alles op alles wordt gezet om te voorkómen dat een werknemer duurzaam arbeidsongeschikt wordt en daardoor in de WIA terecht komt. Toch kan het gebeuren dat het zover komt. Als iemand duurzaam arbeidsongeschikt wordt, betekent dit in de regel inkomensverlies.

Werknemers in de Metaal en Techniek kunnen zich verzekeren tegen inkomensverlies door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
Er zijn twee verzekeringen: de WIA bodemverzekering en de WGA-hiaatverzekering.

Twee verzekeringen
De wet WIA (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO. Net als de WAO voorziet de wet WIA erin dat werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt (in de WIA wordt vooral gesproken over gedeeltelijk arbeidsgeschikt) zijn een inkomen blijven ontvangen.

De NV Schadeverzekering biedt, samen met enkele verzekeraars, verzekeringen aan ter aanvulling op wat in de wet WIA is geregeld. De AvIM-CAO voorziet erin dat werknemers in de Metaal en Techniek automatisch aan deze verzekeringen kunnen deelnemen.
De organisaties van werkgevers en werknemers zorgen ervoor dat de premies voor deze verzekeringen niet hoger zijn dan noodzakelijk is. CoMetec voert de verzekeringen uit.

Voor meer informatie over verzekeringen: NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag