WIA-werknemersverzekering

De wet WIA (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO. Net als de WAO voorziet de wet WIA erin dat werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (in de WIA wordt vooral gesproken over gedeeltelijk arbeidsgeschikt) een inkomen blijven ontvangen.

NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken biedt, ter aanvulling op wat in de wet WIA is geregeld, verzekeringen aan waaronder de WIA-werknemersverzekering. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 15% tot 80%.

De AvIM-CAO voorziet erin dat werknemers in de Metaal en Techniek automatisch aan deze verzekering kunnen deelnemen. De organisaties van werkgevers en werknemers zorgen ervoor dat de premies voor deze verzekering niet hoger zijn dan noodzakelijk is. CoMetec voert de verzekeringen uit.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag