Wanneer inzetten?

Werkgever en werknemer kunnen de reïntegratietoets aanvragen als er gerede twijfel is bij de verzuimbegeleider over de mogelijkheden van de zieke werknemer om zijn eigen functie weer op te pakken. Dit kan al na enkele weken ziekte zijn, maar soms ontstaat deze twijfel later.

Als duidelijk is dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is, is er geen twijfel. Dan is werkhervatting in de eigen functie een kwestie van tijd.

Evenmin is er twijfel als vaststaat dat de arbeidsongeschiktheid van dien aard is dat werkhervatting uitgesloten is. In dergelijke situaties is een toets waarin de mogelijkheid voor werkhervatting in de eigen functie toch wordt onderzocht, overbodig.

Over het algemeen is het makkelijker om weer aan het werk te gaan als de periode van ziekte korter is. Hoe eerder duidelijk is welke mogelijkheden een werknemer heeft om te werken, hoe eerder ook de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Daarom is het zinnig om de reïntegratietoets zo snel mogelijk aan te vragen als er twijfel bestaat over de mogelijkheden om het eigen werk te hervatten.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag