Begrippenlijst

Hier kun je een intro plaatsen. (thema opties/Pagina instellingen)

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter gaat over langer durend verzuim. De wet schrijft zowel de werkgever als de werknemer voor wat er moet worden gedaan om een zo snel mogelijke terugkeer van de zieke werknemer naar werk te bevorderen. Zie voor meer informatie Wet Verbetering Poortwachter op deze site en de rubriek “Interessante Links”.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag