Gratis?

De kosten van een door de Vakraad toegewezen reïntegratietoets worden betaald uit een bedrijfstakfonds.
Gebruikmaking van de door de Vakraad toegewezen reïntegratietoets is daarom kosteloos voor werknemers en werkgevers in de Metaal en Techniek.

De kosten van vervolgstappen die bij deze reïntegratietoets worden geadviseerd, worden niet gedekt door het bedrijfstakfonds.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag