CAO bepalingen voor ouderen

De CAO’s in de Metaal en Techniek kennen regelingen specifiek gericht op oudere werknemers.

Zo heeft de werknemer van 50 jaar en ouder de mogelijkheid om de CAO-verhoging om te zetten in vrije tijd. Ook is in de CAO opgenomen dat werknemers van 55 jaar en ouder recht hebben op extra vakantie-uren. Zie verder artikel 51 van de CAO.

NB: voor het berekenen van de zogeheten senioren-dagen (extra vakantierechten voor oudere werknemers, artikel 51 CAO) is nu een handige tool. Deze berekent het aantal uren per peildata (te beginnen met 31 december 2019). Klik hier voor de tool. Aan de uitkomst van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De cao is uiteindelijk leidend.

Ook voor oudere werknemers is het belangrijk om door scholing op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het vakgebied waarin men werkzaam is. De CAO kent voor werknemers van 45 jaar en ouder een individueel recht op een scholingsdag, met doorbetaling van salaris.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag