Wet verbetering Poortwachter

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers en werknemers verplicht een stappenplan te volgen.
Dit stappenplan is bedoeld om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Het uiteindelijke doel van de wet is
de beperking van de instroom in de WIA.

Let op! Als werkgevers en werknemers het stappenplan niet correct volgen, legt UWV mogelijk sancties op.
Slagen werknemers er niet in volledig te reïntegreren, dan kan hun inkomen, sinds de invoering van de WIA, fors dalen.
Om werknemers tegen inkomensdaling te verzekeren zijn er mogelijkheden voor het sluiten van verzekeringen.

Download het beknopte stappenplan hier.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag