Begrippenlijst

Hier kun je een intro plaatsen. (thema opties/Pagina instellingen)

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het beoordelen van de mogelijkheden om in een organisatie optimaal gebruik te maken van de kennis en (resterende) vaardigheden van mensen met lichamelijke of psychische klachten. Een arbeidsdeskundige is dus in staat in te schatten welke gevolgen het verlies van vaardigheden en mogelijkheden (als gevolg van bijvoorbeeld ziekte) heeft voor het werk dat iemand kan doen. Een arbeidsdeskundige is ook een kenner van allerlei soorten werk en van de lichamelijke en psychische eisen die worden gesteld aan mensen die dat werk doen.
Daarnaast weet een arbeidsdeskundige veel van alle soorten maatregelen die in het werk getroffen kunnen worden om het verlies aan vaardigheden en mogelijkheden geheel of gedeeltelijk te compenseren. Ten slotte is een arbeidsdeskundige goed op de hoogte van de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is gespecialiseerd in de relatie tussen werk en gezondheid en in de begeleiding van werkende mensen die ziek zijn. De bedrijfsarts weet bijvoorbeeld of weer gaan werken het herstel van een zieke werknemer in de weg staat. Ook kan een bedrijfsarts adviseren over de wijze waarop een zieke werknemer het werk weer zou kunnen hervatten.

Belastbaarheid

Belastbaarheid is de optelsom van welke werkzaamheden een werknemer kan en welke hij – vanwege zijn gezondheidsklachten – niet meer kan.
Om de belastbaarheid van de werknemer te kunnen beoordelen, maakt de arbeidsdeskundige gebruik van de zogeheten Functionele Mogelijkhedenlijst. Deze wordt opgesteld door de bedrijfsarts.
Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk om de belastbaarheid van een werknemer nog exacter te kunnen bepalen.

Belasting

Belasting is de optelsom van fysieke en psychische inspanningen die een functie met zich meebrengt.

Voor het vaststellen van de belasting in de functie maakt de arbeidsdeskundige gebruik van een functie- en taakbeschrijving. Nadere informatie over de belasting in de functie verkrijgt de arbeidsdeskundige uit werkplekonderzoek en uit gesprekken met de werknemer en de werkgever of andere mensen die weten wat de functie inhoudt.

Gerede twijfel

De Reïntegratietoets Metaal en Techniek kan worden aangevraagd als de verzuimbegeleider heeft vastgesteld dat er gerede twijfel (dus twijfel die gebaseerd is op feiten) is over de mogelijkheid dat een zieke werknemer weer in zijn eigen werk aan de slag kan. Voor het vaststellen van gerede twijfel is een beoordeling van de werknemer door een bedrijfsarts noodzakelijk. Geen gerede twijfel is er als duidelijk is dat de werknemer na herstel zijn werk weer gewoon kan doen. Er is ook geen gerede twijfel als vaststaat dat de gezondheidsklachten van de werknemer een terugkeer naar het eigen werk uitsluiten.

ML: Functionele Mogelijkhedenlijst

Met de Functionele Mogelijkhedenlijst inventariseert de bedrijfsarts de medische mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De Functionele Mogelijkhedenlijst is een gestandaardiseerde methode die gebaseerd is op de werkwijze van UWV. Alle bedrijfsartsen kunnen deze gebruiken en alle arbeidsdeskundigen kunnen ermee uit de voeten.

Reïntegratie

De terugkeer van een werknemer met lichamelijke of psychische klachten naar werk: het eigen werk of ander werk. Het werk kan daarvoor eventueel speciaal worden afgestemd op de mogelijkheden van de werknemer.

Reïntegratie eerste spoor

De terugkeer van een werknemer met lichamelijke of psychische klachten naar werk bij de eigen werkgever heet: reïntegratie in het eerste spoor. Het werk of de werkplek kan eventueel speciaal worden afgestemd op de mogelijkheden van de werknemer.

Reïntegratie tweede spoor

De terugkeer van een werknemer met lichamelijke of psychische klachten naar werk bij een andere werkgever heet: reïntegratie in het tweede spoor. Het werk of de werkplek kan eventueel speciaal worden afgestemd op de mogelijkheden van de werknemer.

Reïntegratietoets Metaal en Techniek

De reïntegratietoets is een onderzoek naar de mogelijkheden die een zieke werknemer in de Metaal en Techniek heeft om zijn eigen werk weer te gaan doen. Uitgebreide informatie over de toets en hoe die in zijn werk gaat, vindt u bij reïntegratietoets.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag