Terug naar overzicht

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

De WIA is de opvolger van de WAO en regelt de uitkering waarop werknemers na een periode van twee jaar ziekte recht hebben als zij arbeidsongeschikt raken. Zie voor meer informatie ook de rubriek “Interessante Links”.

Deel dit artikel:

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag