Terug naar overzicht

Verzuimbegeleider

De verzuimbegeleider houdt in de gaten hoe het met een zieke werknemer gaat, of werkhervatting op de een of andere manier tot de mogelijkheden behoort en of het bedrijf ten minste voldoet aan de wettelijke verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt.
De rol van verzuimbegeleider kan door diverse personen worden vervuld. In veel gevallen zal de verzuimbegeleiding worden uitgevoerd door een bedrijfsarts of door een medewerker van de arbodienst die als ‘casemanager’ optreedt.
De rol kan echter ook vervuld worden door de direct leidinggevende of een andere medewerker binnen de onderneming waarin de zieke werknemer werkzaam is. Daarnaast is het mogelijk als verzuimbegeleider optreedt. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemingen die zich hebben aangesloten bij REA-direct.

Deel dit artikel:

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag