Subsidieregelingen M&T

Mogelijke subsidieregelingen in de bedrijfstak Metaal en Techniek tijdens het reïntegratietraject van een zieke werknemer zijn:

1. Tegemoetkoming van 50% (maximaal € 2.500) in de kosten van het reïntegratiebedrijf;
2. Reïntegratiebijdrage van maximaal € 2.500;
3. Individueel reïntegratiebudget van maximaal € 2.000 ten behoeve van reïntegratie in een andere functie.

Neem voor meer informatie over de bedrijfstaksubsidies contact op met de Vakraad.

Klik hier voor meer informatie over subsidieregelingen van UWV.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag