Subsidieregelingen M&T

Binnen de Metaal en Techniek is er een subsidieregeling tegemoetkoming en subsidieregeling reïntegratiebijdrage.

Daarnaast kent het UWV diverse subsidieregelingen.

Klik hier voor meer informatie over subsidieregelingen van UWV.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag