Scholing en Opleiding

O&O fondsen
Naast de arbeidsvoorwaarden-CAO komen CAO-partijen ook Opleiding- en Ontwikkelings-CAO’s (O&O-CAO’s) overeen. In de Metaal en Techniek zijn er vijf O&O-CAO’s. Hierin zijn afspraken gemaakt omtrent scholing, scholingsverlof en dergelijke.

De Metaal en Techniek kent de volgende vijf opleidingsfondsen:

 1. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB)
 2. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en zilvernijverheid (OOGZ)
 3. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf (OOI)
 4. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf (OOM)
 5. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf (OOC)

De verschillende fondsen worden bestuurd door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties in de diverse branches.

De O&O-premies worden jaarlijks door de verschillende O&O -besturen vastgesteld. De actuele O&O-premies voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 zijn als volgt:

 • O&O-fonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) 0,85% van de loonsom
 • O&O-fonds voor de Goud- en Zilvernijverheid (OOGZ) 0,5% van de loonsom
 • O&O-fonds voor het Isolatiebedrijf (OOI) 0,7% van de loonsom
 • O&O-fonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf (OOM) 0,625% van de loonsom
 • O&O-fonds voor het Carrosseriebedrijf (OOC) 0,5% van de loonsom

Contact

Postadres

 • Postbus 93235
 • 2509 AE Den Haag