Links

Over de wet- en regelgeving
Voor informatie over de wet- en regelgeving die er is op het gebied van arbeidsongeschiktheid (onder andere de Wet verbetering poortwachter en de WIA) kunt u terecht op www.werkennaarvermogen.nl.

Zeer uitgebreide informatie over de werknemersverzekeringen bij ziekte (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, Wajong, WAZ) en over reïntegratie in te vinden op www.uwv.nl.

Over werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek
Informatie over arbeidsvoorwaardenregelingen in de Metaal en Techniek en over de CAO-partijen in deze bedrijfstak (werkgeversorganisaties en vakbonden) is te vinden op www.vakraad.nl.

Over reïntegratiebedrijven
Een overzicht van geregistreerde reïntegratiebedrijven is de vinden op www.blikopwerk.nl.

Over bedrijfsartsen
Informatie over de taak en rol van de bedrijfsarts is te vinden op www.jebedrijfsarts.nl.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag