Regelingen

PRIVATE AANVULLING WW

Met ingang van 1 juli 2019 is de Private Aanvulling WW voor de Metaal en Techniek van toepassing.

Voor meer informatie over deze regeling  kunt u terecht op www.wwmetaalentechniek.nl

 

Generatiepact
In de Metaal en Techniek is met ingang van 1 januari 2018 een Generatiepact-regeling van kracht die loopt tot en met 31 mei 2019 (cao-partijen hebben deze regeling afgesproken en bekijken in 2019 of ze deze zullen voorzetten).

Voor meer informatie over het Generatiepact kunt u terecht op www.generatiepactmetaalentechniek.nl.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag