Reïntegratiebijdrage

Deze bijdrage is geregeld in artikel 67a lid 6 sub b en c van de CAO.

Wanneer:  
Als een werknemer uit dienst treedt bij zijn oude werkgever en door inschakeling van een erkend reïntegratiebedrijf (dat in het bezit is van het Blik op Werk Keurmerk) een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft met een andere werkgever voor de duur van ten minste zes maanden. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet zijn ingegaan binnen 24 maanden nadat de werknemer arbeidsongeschikt raakte.

Bedrag:     
De oude werkgever (waar de werknemer vertrokken is) krijgt maximaal € 2.500,-, waarvan hij € 1.000,- betaalt aan de (vertrokken) werknemer.

Voorwaarden:

  • Verklaring van het reïntegratiebedrijf omtrent de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
  • Kopie van het ondertekende nieuwe arbeidscontract van de werknemer.

Aanvragen:     
Het aanvraagformulier voor deze subsidie kunt u hier downloaden.

Procedure:       
Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de vereiste bijlagen toezenden aan de Vakraad. De Vakraad zal toetsen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en u nader berichten.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag