CAO bepalingen voor ouderen

De CAO’s in de Metaal en Techniek kennen regelingen specifiek gericht op oudere werknemers.

Zo heeft de werknemer van 50 jaar en ouder de mogelijkheid om de CAO-verhoging om te zetten in vrije tijd. Ook is in de CAO opgenomen dat werknemers van 53 jaar en ouder recht hebben op extra vakantie-uren. In verband recuperatie voor werknemers van 50 jaar of ouder kan een overgangsregeling van toepassing zijn. Zie hiervoor artikel 51 van de CAO.

Sinds 1 januari 2017 is een regeling voor het toekennen van extra vakantierechten voor oudere werknemers van kracht. Onderdeel is onder andere een overgangsbepaling voor werknemers die op 31 december 2016 al in dienst zijn en extra vakantierechten hebben. Hier is een rekentool om aan te geven hoeveel extra vakantierechten een werknemer in de Metaal en Techniek kan krijgen op de peildata 30 juni en 31 december volgens artikel 51 CAO. Aan de uitkomst van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De cao is uiteindelijk leidend.

NB: voor het berekenen van de zogeheten senioren-dagen (extra vakantierechten voor oudere werknemers, artikel 51 CAO) is nu een handige tool. Deze berekent het aantal uren per peildata (te beginnen met 30 juni 2017). Klik hier voor de tool.

Ook voor oudere werknemers is het belangrijk om door scholing op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het vakgebied waarin men werkzaam is. De CAO kent voor werknemers van 45 jaar en ouder een individueel recht op een scholingsdag, met doorbetaling van salaris.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag