Gratis?

De kosten van de reïntegratietoets worden betaald uit een bedrijfstakfonds.
Gebruikmaking van de reïntegratietoets is daarom kosteloos voor werknemers en werkgevers in de Metaal en Techniek.

De kosten van vervolgstappen die bij de reïntegratietoets worden geadviseerd, worden niet gedekt door het bedrijfstakfonds.
Hiervoor zijn echter dikwijls andere subsidiemogelijkheden (zie: Subsidieregelingen). Verder leidt het weer aan het werk helpen
van een werknemer in de regel ook tot besparingen.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag