Uitvoerende partijen

De Vakraad Metaal en Techniek heeft voor de uitvoering van de reÏntegratietoets vijf professionele organisaties gecontracteerd,
te weten:

• ArboNed
• Margolin
• Optimea
• VerzuimConsult
• Richting

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag