Actueel

Salarisverhoging: het voor de werknemer geldende salaris wordt verhoogd met:

– 1,75% per 1 juli 2018

– 0,31% per 1 januari 2019.

Voor de volledige tekst zie artikel 41 van de Cao’s voor de Metaal en Techniek.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Sinds 1 januari 2015 zijn de volgende heffingen over de loonsom van toepassing tot en met 31 december 2019:

  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingbedrijf: 0,625%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf: 1,0%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf: 0,7%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carosseriebedrijf: 0,5%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Goud- en Zilvernijverheid: 0,5%

Voor de periode 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017:

  • CAO Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek: 0,25%

Voor de periode 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2019:

  • CAO Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek: 0,2%

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

De CAO boekjes voor de periode tot en met 31 mei 2019 zijn weer te bestellen.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag