Individueel reïntegratiebudget

Het beschikbaar stellen van dit budget is opgenomen in het CAO-akkoord

Wanneer:
Als een werknemer in dienst kan blijven bij zijn eigen werkgever, maar als daarvoor wel extra investeringen nodig zijn voor de aanpassing van de huidige of eventuele nieuwe werkplek. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel, een aangepast werkblad enz. voor de werknemer.

Bedrag:        
De werkgever krijgt maximaal € 2.000,-

Voorwaarden:

  • De reïntegratie moet bij de eigen werkgever plaatsvinden.
  • Er moet een reïntegratietoets uitgevoerd zijn.
  • Er moet een reïntegratieplan zijn opgesteld waarin verwachte kosten zijn gespecificeerd en een tijdsplanning is opgenomen.

Aanvragen:
Het aanvraagformulier voor deze subsidie kunt u hier downloaden.

Procedure:        
Het ingevulde aanvraagformulier met de vereiste bijlagen toezenden aan de Vakraad. De Vakraad zal toetsen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en u nader berichten.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag